Учебни занимания

Понеделник - Петък (8:00 – 14:00)

Русская школа адрес

гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 23

Работно време

Понеделни – Петък (8:00 – 17:00)

Телефон & E-mail

+359 882 552 685 russkaya_shkola@abv.bg

Свържете се с нас:

За информация, записвания и др.