Начално училище

Отворено за записване

Учениците ще се обучават целодневно по одобрени от МОН програми. Обучението по руски език, математика, музика, рисуване, роден край, природознание, физическо възпитание се води от преподаватели - носители на езика.

Минимум 10 часа седмично езици: 5 часа руски и 5 часа английски. Компютри - компютърни симулации и мултимедийно онагледяване на общообразователните предмети - 1 час седмично. Музика и танцово изкуство - 4 часа седмично /пеене, солфеж, пиано, ритмика/. Изобразително изкуство: 1 и 2 клас - по 2 часа изобразително изкуство и 1 час - приложно изкуство. За 3 и 4 класове - 2 часа изобразително изкуство, 2 часа приложно изкуство .