Подготвителен клас

Отворено за записване

Постигане на плавен психологически преход от възрастта на игрите към първи клас - начало на активна учебна дейност.

Български език: Обогатяване на активния речник на децата, правилно звукообразуване, формиране на граматически правилна и свързана реч. Начало на ограмотяване.

Математика: Осмисляне основните математически операции -класификация, измерване, формиране на количествени представи за понятието «число», запознаване със знаците + и -и др.

Ориентиране в социалния свят и природата - природна и обществена среда. Запознаване със закономерностите на развитието на растителния и животински свят и грижите за опазването им.

Взаимоотношенията между хората, общуване и култура на поведение. Празници, традиции, обичаи.

Обучение по Руски език: три нива на обучение чрез игри, ролеви ситуации, песни, драматизации и други, които подпомагат усвояването на елементарната лексика и граматика на руския език. Предвидено и видео, музикално и танцово обучение.